Tsjerkepaad in en door Rottevalle

Drachten -  Evenals voorgaande jaren is tijdens Tsjerkepaad de Doopsgezinde kerk van Rottevalle op zes zaterdagen open van 13.30 tot 17.00 uur: op 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 augustus en op de Open Monumentendag 10 september.

In de kerk is een expositiete zien  over het oude pad de Mûntsgroppe en omgeving, met foto's en teksten van vroeger en nu. Bovendien kunnen bezoekers de twee gekleurde ramen naast de preekstoel van de kunstenaar Jentje Popma uit Leeuwarden bewonderen. Verder kunnen bezoekers ook nog kijken op de Fermanjepôle aan de weg van Rottevalle naar Eastermar, de plek waar jaarlijks een Hagepreek wordt gehouden. Ook over deze Fermanjepôle vindt men bij de expositie informatie en foto's.