Concert organist Rein Albert Ferwerda in Grote Kerk Drachten

Drachten - De Drachtster organist Rein Albert Ferwerda geeft dinsdag 5 juli om 20.00 uur een concert op het Hillebrandt-orgel in de Grote Kerk in Drachten.

De muzikale carrière van Rein Albert Ferwerda (geboren in St. Annaparochie) wordt gekenmerkt door een opvallend brede inzetbaarheid: onder andere uitvoerend musicus als pianist en organist, koorbegeleiding, koordirigent, docent en leiding geven. Rein Albert Ferwerda kreeg orgel- en pianolessen van Yme Visser in Franeker, ook zelf organist en pianist. Ook de improvisatiekunst kreeg bij hem veel aandacht. In 1982 volgde benoeming tot adjunct-directeur van het conservatorium in Groningen. In jaar 2005 richtte Rein Albert Ferwerda de Ferwerda-academie op waar een afdeling is voor zang, piano en strijk, blaas en slaginstrumenten. Tevens is hij verbonden als Cantor-organist/pianist aan de doopsgezinde Vermaningkerk in Drachten. Op het concert worden werken gespeeld van onder andere Bach, Vierne, en ook ontbreken eigen improvisaties niet.