Tsjerkepaad-expositie 'Noordmans in beeld' in PKN-kerk Sumar

Drachten -  Tijdens Tsjerkepaad is de expositie ; Noordmans in beeld' te zien in de PKN-kerk van Sumar. De opening is op zondag 3 juli tijdens de kerkdienst, die samen met de kindernevendienst wordt voorbereid.

De kerk is tijdens het Tsjerkepaad geopend op de zaterdagen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september, van 13.00 tot 17.00 uur.  Dr. J.D.Th. Wassenaar verzorgt op zondag 2 oktober om 16.00 uur een lezing over Noordmans. Noordmans, dominee in Sumar Dit jaar is het zestig jaar geleden dat ds. O. Noordmans (1871-1956) is overleden. Een aanleiding om deze zomer tijdens Tsjerkepaad een expositie over deze predikant en groot theoloog te houden. Tijdens Tsjerkepaad zijn op zaterdagmiddag gedurende de zomermaanden veel kerken in Fryslân geopend voor publiek. De werkgroep Noordmans heeft de expositie in samenspraak met dr. J.D.Th. Wassenaar, die gepromoveerd is op 'Noordmans in Friesland', samengesteld. De expositie laat een beeld zien van het leven van Noordmans, in het bijzonder van de periode dat hij dominee was in Sumar, van 1910 tot 1923. De periode dat Noordmans dominee was in Sumar, was geen makkelijke tijd. Er waren grote economische en sociale verschillen tussen rijke en arme dorpsbewoners. Ds. Noordmans trok zich dit aan en koos hierin positie, wat hem niet door iedereen in dank afgenomen werd. Het liefst trok hij zich terug om te studeren en te schrijven. De mensen in Sumar vonden zijn preken over het algemeen te moeilijk. Noordmans zelf ervoer de Sumarders als conservatief en bijgelovig. Noordmans heeft als theoloog in Nederland een bijzondere plaats ingenomen. Hij behoort met K.H. Miskotte en A.A. van Ruler tot de bekendste Nederlandse theologen van de 20eeuw. Hij is wel ‘de geniaalste reformatorische theoloog van Nederland’ genoemd.