Informatiebijeenkomst over basisinkomen in Brede School de Drait

Drachten - De Werkgroep Basisinkomen Smallingerland houdt woensdag 6 juli vanaf 20.00 uur een  bijeenkomst over het basisinkomen in Brede School de Drait aan Flevo 186-194 in Drachten.

Brigitta Scheepsma en Jan Atze Nicolai van de Werkgroep Basisinkomen Fryslân zullen ingaan op de Pilot Basisinkomen in 2018. Daarna is er gelegenheid om met de sprekers te discussiëren. De leden van de Werkgroep Basisinkomen Smallingerland constateren dat er een discrepantie is tussen het aantal betaalde banen en het aantal werkzoekenden, en zij denken dat betaald werk handiger en beter zou kunnen worden verdeeld. Het invoeren van een basisinkomen kan hierbij helpen. De werkgroep realiseert zich dat voor de invoering van een basisinkomen er voldoende draagvlak in de samenleving moet zijn. Door het organiseren van informatie- en discussiebijeenkomsten probeert de werkgroep hieraan bij te dragen. De werkgroep is niet gebonden aan een politieke partij en bestaat uit mensen die op persoonlijke titel lid zijn. Kijk voor meer informatie op http://www.wbs.frl