Special Theater Road Show op Simmerdeis en in de Lawei

Drachten -  In vier regio’s verspreid over Nederland maakt Special Arts op interactieve wijze met cliënten van zorginstellingen en (kunst)locaties, samen met inwoners, lokale (amateurkunst)verenigingen, speciaal onderwijs en de gemeente een theatervoorstelling: Sneeuwwitje en de 7.

Gedurende twee maanden wordt in een regio gewerkt aan een voorstelling die confronteert, verrast en verleidt tot meedoen. Voor iedereen is een rol op of rondom het podium weggelegd. Het script is geschreven door Don Duyns naar een idee van Art-Jan de Vries, theaterambassadeur van Special Arts. Op Simmerdeis en in de Lawei Samen met zorgorganisatie Talant bijt Special Arts in de regio Friesland vanuit Drachten de spits af: zondag 26 juni op Simmerdeis, paradeoptocht van 14.00 tot 15.00 uur en dinsdag 28 juni om 19.30 uur in De Lawei. Na een feestelijke workshopdag zijn de repetities met ruim vijftig deelnemers gestart. Tegelijkertijd wordt door cliënten gewerkt aan de decorstukken, de publiciteit en het betrekken van de wijk. In Drachten is een wijkkoor opgericht dat de zang tijdens de voorstelling gaat verzorgen. Regisseur en acteur Art-Jan de Vries en productie-assistent Inez Schatz van de Special Theater Road Show: ,,We vinden het een eer om  te mogen samenwerken met al deze mensen. Het is fantastisch te zien hoe iedereen groeit.” Ook lokale organisaties, amateurkunstenaars en inwoners zijn betrokken. Voor iedereen tot en met de burgemeester Tjeerd van Bekkum van gemeente Smallingerland is een rol weggelegd. Talenten tonen Directeur Tine Veldhuizen van Special Arts vertelt: ,,Op voorhand wordt er géén rekening gehouden met de beperkingen van mogelijke deelnemers. Het is juist de bedoeling dat de talenten en kwaliteiten die je hebt aan een breed publiek getoond worden.” Na een try-out in de Neushoorn in Leeuwarden en een paradeoptocht op het culturele festival Simmerdeis in Drachten, wordt de voorstelling op 28 juni gespeeld in de grote zaal van Schouwbrug De Lawei in Drachten. Talant is blij met dit project. Directeur Auke Jelle Kingma: ,,Het project sluit heel mooi aan bij de uitgangspunten van Culturele Hoofdstad 2018. Met hen werken we al sinds een jaar samen. Wat we vooral belangrijk vinden is dat onze cliënten volop kunnen meedoen aan culturele evenementen in de samenleving. Meedoen kan op verschillende manieren; als bezoeker, vrijwilliger, maar zeker ook als artiest.”