College wil nieuwbouw voor De Welle en nieuwe sporthal in de Drait

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland wil de komende jaren een nieuw zwembad bouwen en een nieuwe sporthal in de Drait. Dat blijkt uit het Financieel perspectief 2017-2020.

Volgens de cijfers loopt het tekort iets verder op, naar 7,1 miljoen euro, maar het college vindt dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk moeten blijven. Bij de behandeling van het beleidsplan vorig jaar was het voorziene tekort 6,9 miljoen euro. Dat het nu hoger uitvalt, komt vooral door de effecten van rijksbeleid en het opnieuw verdelen van geld vanuit het Rijk. Smallingerland is daarbij steeds nadeelgemeente. Voor het grootste deel komen de tekorten (bijna 5,7 miljoen euro) voor rekening van het sociaal domein (uitvoering Participatiewet, Wmo, Jeugdzorg). Nog dit jaar neemt het college een definitief besluit over de toekomst van zwembad De Welle. Er is al een keuze gemaakt voor nieuwbouw, maar er is nog niets beslist over hoe het zwembad er uit komt te zien. Er kan worden gekozen voor een puur recreatief bad, maar ook de combinatie met een wedstrijdbad is nog altijd mogelijk. De kostprijs is afhankelijk van die keuze. Het zwembad is wel een van de onderdelen van de Samenwerkingsagenda die de gemeente heeft afgesproken met de provincie. De huidige Sporthal in de Drait is na veertig jaar afgeschreven. Het college heeft onderzocht of renovatie de sporthal weer kan laten voldoen aan de eisen van de tijd. Uiteindelijk bleek het beter om een compleet nieuwe hal te bouwen, zodat alle clubs die nu gebruik maken van de hal dat straks ook weer kunnen doen. Deze nieuwbouw staat gepland in 2018/2019.