Gemeente en politie spreken protocol af voor bijtincidenten met honden

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft met de politie een protocol afgesproken over het omgaan met bijtincidenten door honden.

Inwoners van Smallingerland werden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd als het ging om het melden van bijtincidenten van honden. Wie een bijtincident bij de politie meldde, kreeg te horen dat hij eerst maar naar de gemeente moest gaan. Op het gemeentehuis werden de klagers juist weer doorverwezen naar de politie. Beide organisaties hebben nu hun eerdere mondelinge afspraken op papier gezet, zodat iedereen voortaan weet waar hij aan toe is. Geregistreerd Bijtincidenten door honden worden voortaan geregistreerd bij de politie. Die kan na een eerste bijtincident een waarschuwing uitdelen aan de eigenaar of houder van de hond. Gaat het om een ernstig incident, dan kan de politie in overleg met de vaste contactpersoon hondengeleiding van het team Oost Fryslân meteen de hond in beslag nemen. Na een tweede bijtincident veroorzaakt door dezelfde hond, dient de politie bij de gemeente een rapportage in met alle eerder verzamelde informatie. Met de rapportage van de politie in de hand kan de gemeente besluiten wat er moet gebeuren. Dat kan zijn een aanlijn- en/of muilkorfgebod van de hond of het afnemen van een gedragstest bij de hond door een gedragskeurmeester. Dit gebeurt voor rekening van de eigenaar. Als de eigenaar van de hond het aanlijn- of muilkorfgebod negeert, kan de gemeente dat afdwingen met een dwangsom. Inslapen De burgemeester kan een eerder als gevaarlijk geregistreerde hond in beslag nemen als de eigenaar zich niet aan de regels houdt en het dier vervolgens een nieuw bijtincident met ernstig letsel veroorzaakt. In dat geval kan de Officier van Justitie de hond in beslag nemen en in het uiterste geval laten inslapen. In de nu vastgelegde beleidsregels is sprake van een bijtincident wanneer een hond een persoon of een andere hond bijt, zonder dat er sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen. Bij een ernstig bijtincident brengt de hond ernstig letsel toe aan een persoon of een ander dier. Meerdere bijtincidenten binnen een periode van twee jaar kunnen ook worden aangemerkt als een ernstig bijtincident.