As overledenen mag voortaan worden verstrooid op Noorder- en Zuiderbegraafplaats

DRACHTEN - De Noorderbegraafplaats en het voorste gedeelte van de Zuiderbegraafplaats mogen voortaan worden gebruikt om as van overledenen te verstrooien.

Volgens de Wet op de lijkbezorging mag as alleen worden verstrooid in open zee of op een terrein dat daarvoor permanent is bestemd. Daarvoor is een vergunning van de burgemeester nodig. De gemeente is eigenaar van de Noorderbegraafplaats en het voorste gedeelte van de Zuiderbegraafplaats. Het Kantoor der Kerkelijke Administraties heeft in mei bij de gemeente gevraagd om een vergunning om as te verstrooien op beide begraafplaatsen. De kerk kreeg van een familie de concrete vraag om de as uit een eerder begraven urn te verstrooien op het graf van een ander familielid op dezelfde begraafplaats. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters hebben daar in principe toestemming voor gegeven. De vergunningaanvraag is dan ook ingediend namens beide Colleges. Hooguit drie per jaar Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft besloten de vergunning tot het permanent verstrooien van as te verlenen. Volgens de Wet mag het college aangeven hoeveel verstrooiingen per jaar per hectare mogen plaatsvinden. De VROM-Inspectie, die tot 2010 hierover adviseerde, ging uit van niet meer dan 90 verstrooiingen per hectare. Omdat de aanvrager heeft aangegeven dat hij hooguit driemaal per jaar een verzoek tot het verstrooien van as verwacht, kiest de gemeente ervoor om geen nadere voorschriften aan de vergunning te verbinden. De vergunning kost de kerk 9,70 euro aan leges.