Drachtster Reitze Douma commissielid Provinciale Staten

Drachten -  Reitze Douma uit Drachten is vandaag door de commissaris van de Koning beëdigd als commissielid voor de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Douma is de eerste opvolger op de provinciale kandidatenlijst voor zijn politieke partij. Hij was als zodanig al nauw bij de Statenfractie betrokken. Nu hij beëdigd is als lid van de Statencommissie, kan hij ook deelnemen aan het debat in de commissie. Douma (1952) is al sinds begin jaren ’80 politiek actief, eerst in de steunfraksje van de gemeenteraad van Groningen, later als ChristenUnie-voorzitter van de Kiesvereniging in Drachten. Reitze Douma, die  in het dagelijks leven ondernemer is, zal zich bij de Statenfractie vooral richten op landbouw en economie. Op de foto Voor Reitze Douma (rechts) is actief meedoen aan de politiek de manier om woorden in daden om te zetten.