Eerste steenlegging MFC in Rottevalle

Drachten - Op vrijdag 8 juli om 15.00 uur wordt symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe Multi Functioneel Centrum (MFC) in Rottevalle.

Voor de kinderen vormt dit het startsein van het samengaan van hun twee basisscholen. Om 15.00 uur beginnen de kinderen vanaf beide basisscholen met een lawaaioptocht, die even later eindigt bij het nieuwe MFC, waarmee het samengaan van beide scholen gesymboliseerd wordt. Bij het MFC zal dan symbolisch de eerste steen, in de vorm van een plaquette met een toepasselijke tekst, worden gelegd door twee van de jongste en één van de oudste inwoners van Rottevalle. Hiermee wordt uitgebeeld dat het nieuwe MFC een plek is voor alle inwoners van het dorp, van jong tot oud. Namens de gemeente Smallingerland is wethouder Van der Leck hierbij aanwezig. Als afsluiting voeren de basisschoolkinderen een voorstelling op, vol muziek, dans, beeld en drama. Alle inwoners van Rottevalle, ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd; de kinderen verdienen natuurlijk een groot publiek. Over het MFC Rottevalle| Het nieuwe MFC komt op dezelfde plek als het in juni gesloopte dorpshuis in Rottevalle, aan de Master Kuiperswei 1. In het MFC komt de basisschool, het dorpshuis, de peuterspeelzaal, kinderdagopvang, jeugdsoos en de naschoolse opvang. De oplevering van het nieuwe MFC staat gepland voor week 46 van 2016. Dan kunnen de scholen na de kerstvakantie beginnen in het nieuwe gebouw. De officiële opening van het MFC volgt begin 2017.