Mienskipsprojecten ontvangen zaterdag 2018-cheque in Lycklamatuin Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG -  Vijf indieners van ideeën bij het Iepen Mienskipsfûns ontvangen zaterdagmiddag om 14.00 uur een cheque van 2.018 euro uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer. De cheque is een plus bovenop de financiële bijdrage uit het fonds.

Leeuwarden-Fryslân 2018, de organisatie rond Kulturele Haadstêd selecteerde vijf initiatieven uit de laatste subsidieronde. Zij verdienen een opwaardering omdat ze sterk bijdragen aan de doelstellingen van 2018. De uitreiking is vanaf twee uur in het Lycklamapark aan de Hoofdstraat, de tuin naast het gemeentehuis, voorafgaand aan het concert van Birds en Broken Brass, onderdeel van Kening Fan'e Greide. Op het programma staan tot half vier onder meer een toelichting op de stand van zaken rond het programma voor Leeuwarden-Fryslân 2018 en de prijsuitreiking van de IMF-2018 bonus door gedeputeerde Johannes Kramer. Om vier uur begint het concert. Iepen Mienskipsfûns Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Voor heel 2016 is 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de eerste subsidieronde van dit jaar is 1,2 miljoen euro verdeeld. Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of op hun eiland te verbeteren, kunnen subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl. Zie ook: Provincie deelt uit op eerste Iepen Mienskipsjûn CH2018