Werkgroep Kiryat Ono stimuleert op It Ambyld 'penvriendschappen'

DRACHTEN - De werkgroep Smallingerland-Kiryat Ono heeft samen met basisschool It Ambyld contacten gelegd met basisschool Nir in de Israëlische zusterstad Kiryat Ono. De leerlingen schrijven elkaar nu brieven.

De kinderen van groep acht van de Drachtster school schrijven met de Israëlische leerlingen in het Engels. Juf Judith Boerema van It Ambyld legde tijdens een bezoek van de werkgroep aan de klas uit dat deze correspondentie goed past binnen de Engelse lessen die de kinderen krijgen. Ook beide leraressen Fleur en Sytske zijn daarover erg enthousiast. Op een leuke manier leren de kinderen zo de Engelse taal. De kinderen kunnen één op één of als groep schrijven naar de Israëlische leeftijdsgenootjes. De onderwerpen variëren van korte beschrijvingen over Smallingerland/Drachten, de school en meer persoonlijke berichtjes. De werkgroep heeft vernomen dat beide scholen erg tevreden zijn over dit project. De brieven gaan op de post en zijn handgeschreven. Dat maakt het extra leuk en met spanning wordt gewacht op weer een nieuwe brief. De Werkgroep Smallingerland-Kiryat Ono wil de vriendschapsband nieuw leven inblazen. Eerder maakte de gemeente Smallingerland bekend geen energie meer te willen steken in de relatie tussen de twee plaatsen, die in 1964 is gestart. Volgens de werkgroep moet de relatie los worden gezien van politieke kwesties. Lees voor meer achtergrond: Smallingerland steekt geen energie meer in zusterstad Kiryat Ono