Servotel weer in gebruik voor wonen met zorg en ondersteuning

DRACHTEN -  In het Servotel aan het Haverstuk In Drachten wordt weer gewoond. Er worden mensen gehuisvest die zorg en ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen.

De zorgvraag van de nieuwe bewoners komt over het algemeen voort uit psychische of verstandelijke beperkingen. Er is 24 uur begeleiding aanwezig. Zorgaanbieder Aventura gebruikt momenteel vier verdiepingen. Dat kunnen er meer worden. De gemeente ziet er op toe dat de locatie én de aangeboden zorg aan de regels voldoen. Toen Aventura in 2015 met haar activiteiten startte, was een gebruiksvergunning voor het borgen van brandveiligheid nog niet nodig omdat er toen minder dan 10 appartementen in gebruik waren. Eind vorig jaar kwam het signaal dat er meer appartementen in gebruik zijn genomen. Daar heeft de gemeente actie op ondernomen. Het pand is nu voor de vluchtveiligheid op de vier bewoonde verdiepingen in orde. Om aan alle eisen voor brandveiligheid te voldoen, moet Aventura de komende maanden nog een aantal maatregelen uitvoeren. Het Servotel had en houdt de bestemming Wonen-wooncentrum, die wonen en zorg toestaat. Er is in het verleden en ook recent door marktpartijen aan de gemeente gevraagd om de bestemming te wijzigen in alleen 'wonen'. Het college heeft onlangs besloten dat niet te doen. In theorie zou een wijziging van de bestemming in 'wonen' een flinke hoeveelheid goedkopere woningen aan de sociale voorraad toevoegen. Daaraan is op dit moment ook wel behoefte. Het gaat dan wel om een structurele toevoeging. Deze oplossing lijkt handig voor de korte termijn, maar verstoort de effecten op de woningmarkt op de langere termijn. De behoefte aan dit type kleinere appartementen gaat de komende tijd afnemen en de groei van het aantal huishoudens is ook eindig. Het college werkt daarom aan tijdelijke goedkopere huisvestingsmogelijkheden samen met de corporaties. De buurtbewoners van het Servotel hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over hoe de begeleiding van de bewoners vorm krijgt. Zie ook: WoonFriesland zet streep door nieuwbouw Servotel Drachten