Apetrotse leerlingen CSG Liudger Burgum organiseren Expo Modern Skills

Drachten - Naast Engels, wiskunde en aardrijkskunde stonden er dit schooljaar voor het eerst ook vaardigheidsuren op het rooster van de eerstejaars van CSG Liudger, locatie Burgum.

Tijdens  ‘Modern Skills’ werkten de leerlingen aan uitdagende opdrachten waarmee ze vaardigheden ontwikkelen zoalsprobleemoplossend vermogen, samenwerken en ict-vaardigheden. De leerlingen laten maar wat graag zien wat ze het afgelopen jaar voor het vak Modern Skills gepresteerd hebben en kwamen zelf met het idee om een Expo te organiseren. Maandag 4 juli van 16.00 tot 19.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom op locatie Burgum.Tijdens de expo ontvangen de leerlingen het eerste certificaat voor hun Plusdocument: het document waarin leerlingen hun persoonlijke plussen bundelen. Locatiedirecteur Mieke IJedema: ,,Leren, leven en werken in de huidige samenleving vraagt om andere vaardigheden dan 10 jaar geleden. Zo zijn grenzen aan het vervagen en heeft de digitalisering een enorme vlucht genomen. Wij willen onze leerlingen faciliteren bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zich in de huidige samenleving staande te houden. Het gaat daarbij niet alleen om het leren werken met de huidige ICT middelen. We willen de leerlingen toerusten met vaardigheden die passen bij deze tijd en dat gaat verder dan de digitalisering." Door de verkoop van zelfgemaakte spullen, hapjes en drankjes en een sponsorloop willen de leerlingen tijdens de Expo zoveel mogelijk geld inzamelen voor Het Rode Kruis.