Ook Smallingerland akkoord met verkoop zorgpanden WoonFriesland

DRACHTEN - Ook de gemeente Smallingerland gaat akkoord met de verkoop van de zorgvastgoedcomplexen door Woningcorporatie WoonFriesland. Eerder deze week maakte Opsterland al bekend met de verkoop in te stemmen.

Vorige maand maakte WoonFriesland bekend haar complete zorgvastgoedportefeuille van de hand te willen doen. Volgens de corporatie behoort de verhuur van zorgcomplexen niet meer tot haar kerntaken. Daarnaast leveren de zorgpanden een bovengemiddeld financieel risico op. Dat is onder andere het gevolg van de gewijzigde vergoedingssystematiek voor kosten van huisvesting en verblijf in een zorginstelling. Het risicoprofiel dat zo ontstaat, is volgens WoonFriesland voor een woningcorporatie niet meer beheersbaar. Totale pakket Het totale pakket van 48 complexen in elf gemeenten in Friesland zal verkocht worden aan één partij, een zorginvesteerder. Het geld dat de verkoop oplevert wordt door de corporatie gestoken in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Het gaat in Smallingerland om tien woonzorgcomplexen in Drachten, bestaande uit onzelfstandige en zelfstandige wooneenheden. De complexen worden merendeels verhuurd aan zorginstellingen, met daarnaast een aantal particuliere huurders die zelfstandig wonen bij het zorgcomplex. De nieuwe partij neemt de bestaande huurcontracten over en verbindt zich aan geldende gedragscodes voor goed verhuurschap. De activiteiten kunnen op dezelfde wijze als voorheen worden voortgezet. Alle huurders zijn geïnformeerd over het voornemen tot verkoop. Ook is het vastgoed eerst te koop aangeboden aan de zittende huurders, maar die hebben geen belangstelling. Het gaat in Smallingerland om Noorderhof 1-7 tot en met 1-16 (gehuurd door J.P. van den Bent en twee particuliere huurders, in totaal 10 zelfstandige wooneenheden); Paradyske 6 (Stichting Jeugdhulp Friesland - onzelfstandige appartementen); Klokhuislaan 4-7 tot en met 4-16 (J.P. van den Bent en zes particuliere huurders - 10 zelfstandige wooneenheden); 't Swin 6, 73 tot en met 91 en 2-1 tot en met 2-25 (J.P. van den Bent en zeven particuliere huurders - 34 zelfstandige appartementen); Torenstraat 59 (J.P. van den Bent - onzelfstandige appartementen); H.B.S.-straat 17 (J.P. van den Bent - onzelfstandige zorgeenheden); Morra 60 tot en met 66 (Alliade - vier onzelfstandige zorgeenheden); Unia 1/11 en 2 (Alliade - onzelfstandige zorgeenheid en een zelfstandige woning); Stationsweg 118 (Zienn - Sociaal Pension Drachten, 24 eenheden); Tipelkamp 2 (GGZ Friesland - Logeerhuis Kinnik, niet zelfstandige kamers) De gemeente kan zich vinden in de opstelling van WoonFriesland. ,,De verhuur van zorgcomplexen is geen kerntaak meer van de corporatie”, aldus Smallingerland. ,,WoonFriesland stelt met de verkoop haar taak als volkshuisvester centraal: het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Met de opbrengsten gaat de woningcorporatie extra investeren in de verdere kwaliteitsverbetering en verduurzaming van haar woningbezit. De focus op de kerntaak past in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente.'' WoonFriesland moet de gemeenten waarin zij zorgpanden bezit volgens de Woningwet vragen om een oordeel over de verkoop. Later is ook nog een oordeel nodig van de gemeenten over de koper. Aan de koper en de koopsom worden voorwaarden gesteld. Zo dient de koper de gedragscode van Vastgoedbelang (of IVBN) te onderschrijven en wordt de koper aan een grondig onderzoek onderworpen. Passend in de markt Daarnaast dient de koper een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te kunnen overhandigen. Bovendien moet de koopsom op een niveau zijn dat past in de markt en moet de overname voldoen aan strenge opbrengstcriteria om te voorkomen dat geld, bestemd voor volkshuisvestelijke doeleinden, uit de sector wegvloeit. Hiervoor is een onafhankelijke taxatie nodig. Voor de verkoop heeft WoonFriesland ook toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). WoonFriesland heeft ABC Capital ingehuurd om voor haar het verkoopproces te begeleiden. Lees ook: WoonFriesland verkoopt haar verzorgingstehuizen in elf Friese gemeenten WoonFriesland mag haar Opsterlandse zorgpanden verkopen