Oranjecomité Smallingerland krijgt dit jaar extra subsidie

DRACHTEN - Het Oranjecomité krijgt van de gemeente Smallingerland over 2016 een subsidie van 5500 euro. Dat is 650 euro meer dan in voorgaande jaren.

De bestuursleden van het Oranje Comité Drachten (OCD) organiseren op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk meerdere activiteiten voor alle inwoners van Drachten en wijde omgeving. Het OCD organiseert vooral feestelijkheden rondom Koningsdag, eens per vijf jaar Bevrijdingsdag en in samenwerking met de gemeente elk jaar de Dodenherdenking in het Van Haersmapark en de herdenking van de Holocaust op Jom Hasjoa. Het comité constateert een groeiend enthousiasme bij de bevolking, maar tegelijkertijd een afnemende interesse in sponsoring, als gevolg van de economische crisis. Voor de viering van Koningsdag dit jaar had het comité een begroting van rond de 11.000 euro. Het tekort voor dit jaar is 1715,69 euro. Koepel Uit de begroting van het Oranjecomité blijkt dat de subsidie van de afgelopen jaren, een vast bedrag van 4850 euro, niet meer toereikend is voor het mogelijk maken van activiteiten op Koningsdag. De verhoging van de gemeentelijke subsidie dekt het tekort niet volledig. Het college houdt er rekening mee dat de gemeente dit jaar nog kosten voor haar rekening neemt voor bijvoorbeeld vergunningen. Ook de afbouw van de koepel over het carillon moet voortaan voor rekening komen van het Oranjecomité, zoals dat een aantal jaar geleden is afgesproken bij de eerste plaatsing van de koepel. De extra subsidie is eenmalig. Of dat een blijvende situatie moet worden, zal de gemeente na de zomer bespreken met het Oranjecomité. Daarbij speelt onder andere mee dat leges voor gemeentelijke diensten voortaan ook bij het Oranjecomité in rekening gebracht moeten worden, omwille van rechtmatigheid en gelijke behandeling.