Friese mienskipsprojecten krijgen 2.018 euro extra van de gedeputeerde

Drachten - BEETSTERZWAAG - Vijf projecten uit het Iepen Mienskipsfûns ontvingen zaterdagmiddag ieder een bonus van 2.018 euro, tijdens het Kunstweekend in Beetsterzwaag.

Gedeputeerde Johannes Kramer overhandigde in de tuin achter het gemeentehuis van Opsterland de initiatiefnemers de cheque, een plus op hun projecten die in heel Fryslân plaatsvinden. De projecten ontvingen in de eerste subsidieronde van dit jaar een bijdrage uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De Kulturele Haadstêd-organisatie selecteerde de initiatieven die een financiële opwaardering verdienen. Omdat ze goed aansluiten bij de doelstellingen van Kulturele Haadstêd en daardoor bijdragen aan een mooi 2018, kregen de initiatieven-van-onderop deze plus. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,It fûns is in sukses. Moai om te fernimmen dat it wurket en de projekten, grut en lyts, mar út de mienskip kommen bliuwe. Mei dizze opwurdearring kinne dy fiif projekten noch better útwurke wurde en langer trochgean. Kulturele Haadstêd moat ommers langer effekt hawwe as allinnich yn 2018.'' Investering in leefbaarheid Van overal uit Fryslân kan aanspraak op het Iepen Mienskipsfûns gemaakt worden, om initiatieven die de leefbaarheid in wijk, dorp of regio verbeteren te financieren. Leeuwarden-Fryslân 2018 selecteerde  deze winnaars. Het Kunstweekend was volgens Kramer het uitgelezen moment om de initiatieven in het zonnetje te zetten.   Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Voor heel 2016 is 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de eerste subsidieronde van dit jaar is 1,2 miljoen euro verdeeld. Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 12 september tot en met 7 oktober weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De projectbureaus van Streekwurk kunnen initiatiefnemers helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl.