Dierenasiel De Swinge moet deel van gemeentelijke subsidie terugbetalen

DRACHTEN - Dierenasiel De Swinge moet de gemeente Smallingerland een bedrag van 6.788 euro betalen. Volgens de afrekening heeft het dierenasiel over 2015 teveel subsidie ontvangen.

Op basis van de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag 2015 van Dierenasiel de Swinge heeft de gemeente Smallingerland het definitieve subsidiebedrag over 2015 bepaald op 78.302 euro. Vorig jaar heeft de gemeente het asiel al een voorschot gegeven van 85.090 euro. Dat blijkt nu 6.788 te veel te zijn. Dat bedrag wordt nu teruggevorderd. Minder dieren opgevangen Dierenasiel de Swinge vangt dieren op voor de vier gemeenten Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Of ook die andere gemeenten geld terug moeten hebben is nog niet bekend. Er zijn uit de vier gemeenten in 2015 in totaal 421 dieren opgevangen. Dit zijn 300 dieren minder dan in 2014. Hiervan waren 187 dieren afkomstig uit Smallingerland. Het totaal aan opgevangen dieren ligt onder de afgesproken marge, reden waarom de financiële verrekening nodig is. De Swinge heeft 2015 afgesloten met een negatief saldo van 30.380 euro, maar de financiële positie van het asiel is nog steeds goed. De Stichting Dierenasiel beschikt over een eigen vermogen van iets meer dan 179.000 euro. De Swinge valt sinds 2008 onder verantwoordelijkheid van de afdeling Friesland ZuidOost van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Voordeeltje naar de Fûgelhelling? De gemeente Smallingerland beraadt zich nog over de vraag waar het teruggevorderde bedrag heen moet. Dat voordeeltje kan in de eigen kas worden gestopt, maar ook vogelasiel De Fûgelhelling heeft gevraagd om extra financiële ondersteuning. Het college overweegt het geld daarvoor te gebruiken.