Informatieavond met Tweede Kamerlid Henk van Gerven in Drachten

Drachten - SP Smallingerland houdt vrijdag 8 juli om 20.00 uur een informatieavond met Tweede Kamerlid Henk van Gerven in in wijkcentrum de Kouwe aan de Vogelweide 5 in Drachten.

De afgelopen weken heeft de SP in Smallingerland in de wijk de Wiken in Drachten deur aan deur gevraagd wat de mensen vonden van het huidige ziektekostenverzekering en het eigen risico. Veel mensen geven aan boos te zijn over het feit dat je een boete krijgt van 385 euro op simpelweg het feit dat je ziek bent. De meeste mensen vinden dan ook dat het eigen risico afgeschaft zou moeten worden. Naar aanleiding van deze huisbezoeken wordt er een informatie/actie avond georganiseerd. Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven zal de belangrijkste spreker zijn deze avond. Ook komen onder andere een arts en een apotheker aan het woord die zullen ingaan op de nadelen van het huidige systeem. De SP pleit al geruime tijd voor een Nationaal Zorgfonds en is bezig partijen zoals , zorgverleners, huisartsen, apothekers etc. samen te brengen met zorgvragers om gezamenlijk een beweging op gang te brengen. Een beweging die er voor gaat zorgen dat de zorgverzekeraars afgeschaft worden en het eigen risico afgeschaft wordt. Uit het plan De Zorg is van Ons: ,,Het zorgstelsel loopt vast. De marktwerking heeft de zorg niet beter gemaakt, wel duurder. Of het nu gaat over de macht van de zorgverzekeraars, instellingszorg of zorg in huis: overal zien we dezelfde ontwikkeling. Collega’s moeten concurrenten zijn. Medewerkers worden gezien als kostenpost. Zorgverleners willen de zorg verlenen die nodig is, maar worden beperkt door zorgverzekeraars, managers of bureaucratie. Tegelijkertijd wordt de zorg voor steeds minder mensen betaalbaar. Het roer in de zorg moet om. De zorg is niet van private partijen. De zorg is van ons allemaal. En zo moeten we het ook organiseren. Publieke zorg met publieke organisaties die democratisch ter verantwoording kunnen worden geroepen. Waar niet de zorgverzekeraars of de managers op een voetstuk staan, maar de professionals. Een zorgstelsel met samenhang en samenwerking in plaats van concurrentie en wantrouwen. We regelen de zorg op twee niveaus. Wat lokaal kan, regelen we lokaal. De gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis en in de wijk. Uiteraard onder goede voorwaarden en betaalbaar voor iedereen. Het rijk wordt verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg en instellingszorg. Daarom vormen we de zorgverzekeraars om tot één Nationaal Zorgfonds. Zo breken we de macht van de zorgverzekeraars en wordt er geen winst meer gemaakt over de rug van de patiënt."