Breuker Vellinga Wiersma: levenstestament ook voor jonge mensen en ondernemers

DRACHTEN - Vaak wordt pas aan een levenstestament gedacht als mensen op leeftijd zijn. Maar een levenstestament kan ook belangrijk zijn voor jongere mensen.

Bijvoorbeeld omdat zij door een ongeluk of ziekte niet meer zelf beslissingen kunnen nemen of door een lichamelijke beperking hun handtekening niet meer kunnen zetten. Bij mensen bij wie de handfunctie steeds meer afneemt, kan een levenstestament ervoor zorgen dat een ander namens hen de handtekening kan zetten. Een levenstestament kan ook minder uitgebreid zijn en worden beperkt tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger die beslissingen neemt (al dan niet in overleg met degene die het levenstestament maakt) en de handtekening zet. Andere zaken Mensen die een uitgebreid levenstestament maken, regelen daarnaast nog andere zaken, zoals wat er moet gebeuren bij opname in een verpleeghuis en welke schenkingen er gedaan moeten worden om belasting te besparen. Vaak wordt gedacht dat als je getrouwd bent je echtgenoot alles namens je kan regelen als je dat zelf niet meer kunt. Dat is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Als u samen eigenaar bent van een huis en u heeft een nieuwe hypotheek nodig of u wilt het huis verkopen, dan moet dat wel samen gebeuren. Ook als het gaat om een huis of een andere bezitting die op naam staat van de echtgenoot, kan de andere echtgenoot zonder levenstestament niet namens hem/haar tekenen. Er moet dan een bewindvoerder via de rechter worden benoemd. Toestemming van de rechter Voor bijvoorbeeld de verkoop van het huis en het doen van schenkingen heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de rechter. Ook moet een bewindvoerder een beschrijving maken van het vermogen en jaarlijks ‘rekening en verantwoording’ afleggen. Ook voor ondernemers is een levenstestament geen overbodige luxe. Hoe moet het verder met uw onderneming als u niet meer beslissingen kunt nemen? De continuïteit van de onderneming dient immers wel te zijn gewaarborgd. Vooral als ondernemer doet u er verstandig aan vast te leggen wie namens u mag tekenen met betrekking tot de onderneming. ______________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormt met 600 gespecialiseerde notariële juristen het grootste samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Voor meer informatie zie: bvwnotarissen.nl of facebook.com/bvwnotarissen of linkedin.com/company/breuker-vellinga-wiersma-netwerk-notarissen. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.