Start coöperatief initiatief zonnepark met 27.000 zonnepanelen in Garyp

Drachten - Onder het toeziend oog van notaris Petra IJdema zijn vandaag in Franeker de laatste definitieve handtekeningen gezet voor de realisatie van het op dit moment grootste zonnepark in Nederland. Het zonnepark wordt gerealiseerd op een voormalige grofvuillocatie in Garyp en krijgt hierdoor een nieuwe duurzame functie.

Een initiatief van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Op deze manier geven zij een extra impuls aan de regio en dat sluit goed aan bij de missie die ook haar leverancier Herbo GroenLeven uit Heerenveen heeft. HerBo GroenLeven bouwt grootschalige zonnedaken en zonneparken en dat ze dat kunnen hebben ze bewezen.  Zo hebben ze onlangs de grootste met zonnepanelen overdekte motorparkeerplaats gebouwd bij het TT-Circuit van Assen. Daarnaast heeft HerBo GroenLeven de visie dat ze bouwt voor de mensen en met de mensen en bedrijven uit de omgeving. Pionieren In alle fasen van de planvorming bleef het pionieren voor het bestuur van de Coöperatie. De leverancier, het rijk, de provincie, de eigenaar van de locatie en niet in de laatste plaats de gemeente Tytsjerksteradiel hebben allen hun specifieke en belangrijke rol gespeeld in de planvorming. Ook de banken Rabobank Drachten Friesland Oost en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) hebben een zeer positieve meedenkende rol gespeeld om dit coöperatieve initiatief mogelijk te maken. In december eerste stroom Na deze officiële start zullen in augustus de eerste daadwerkelijke werkzaamheden op locatie worden gestart. De bouw zal enkele maanden vergen en de verwachting is dat in december van dit jaar de eerste stroom zal worden geleverd.