Kano-excursies door laagveenmoeras Nationaal Park De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Met de kano op ontdekkingstocht door Nationaal Park De Alde Feanen. Samen met een gids van It Fryske Gea peddelen door moerasbossen, smalle watertjes en langs rietlanden.

Kano in juli op vrijdag 15 juli van 19.00 tot 21.00 uur of op zaterdag 23 juli van 9.00 tot 11.00 uur mee. Geef je uiterlijk een dag van tevoren op via het bezoekerscentrum, tel. 0511-539618. Deelnermers kanoën in Canadese driepersoons kano’s en zwemvesten zijn beschikbaar. Kinderen zijn welkom vanaf 12 jaar. Bewoners van de rietlanden Tussen het riet verscholen, klinkt het geluid dat lijkt op dat van een misthoorn; de roerdomp. Misschien heeft u het geluk zijn roep te horen. Naast de roerdomp kunnen de deelnemers ook de rietzanger, rietgors en vele verschillende soorten eenden treffen. Onderweg is er de gelegenheid om even de benen te strekken. Met de kano leggen de deelnemers aan op een plek waar je alleen via het water kunt komen. Tijdens een korte wandeling bekijken ze bijzondere planten en ervaren we het trilveen. Reeën zijn vooral tijdens de schemeringsuren actief. U maakt rond de zonsondergang een grotere kans om de dieren waar te nemen.