Feestelijke opening expositie 'het onderwijs in Oudega door de jaren heen'

Drachten -  Woensdag werd de expositie 'het onderwijs in Oudega door de jaren heen' feestelijk geopend door twee oud-leerlingen die het lint doorknipten onder gejuich van de kinderen en directeuren van beide scholen.

De expositie werd deze dag al druk bezocht en de reacties waren zeer positief. Zo zijn er oude schoolfoto’s te zien, handwerkstukjes en  is er een film gemaakt van drie keer drie generaties die op de Great Haersma of de Grûnslach hebben gezeten. De expositie is samengesteld door Stichting Hattum de Vries uit Oudega. De expositie is vrijdag en zaterdag nog te bezichtigen. Foto’s Margriet Pool – Pietersma