Eerste drie Stroffelstiennen gelegd op Beter Wonen

DRACHTEN - Voor de woning Beter Wonen 19 plaatsten Hennie Zilverberg en haar zonen Harley en Neil vanmiddag de eerste drie Stroffelstiennen voor drie Joodse slachtoffers, die in de Tweede wereldoorlog in Drachten hebben gewoond. Volgend jaar volgen er nog negentien stenen voor de andere door de nazi’s omgebrachte Drachtsters: twaalf Joodse en zeven Roma-slachtoffers.

Foto's Fokke Wester Per steen worden naam, geboortejaar en datum en kamp van overlijden van de vermoorde Drachtsters gegraveerd. De stenen worden gelegd in de trottoirs voor de woningen waar ze woonden. Hennie Zilverberg (1941) en haar beide zonen plaatsten de drie Stoffelstiennen voor haar oma Hinderika en haar twee tantes Anna en Sara. Hennie Zilverberg is de dochter van Hinderika’s oudste zoon Jacob, die Auschwitz overleefde. Hennie zelf ontkwam aan de nazi’s doordat ze onderduikplekken kreeg, eerst in Drachten en later in Kollumerzwaag. Auschwitz De weduwe Hinderika Zilverberg (1890) woonde in de Tweede Wereldoorlog op Beter Wonen 19. Haar dochters Anna (1921) en Sara (1926) woonden nog thuis. Zij zijn op 23 november 1942 vermoord in Auschwitz. Moeder Hinderika was ten tijde van hun deportatie opgenomen in het ziekenhuis van Heerenveen en ontsprong daardoor – tijdelijk – de dans. Want toen ze beter was, werd ook zij gedeporteerd en op 30 april 1943 in Sobibor omgebracht. Op initiatief van Sofia Krol voert Smelne’s Erfskip dit project uit. De financiering ervan gebeurt volledig door giften van particulieren en een bijdrage van de stichting Smelne's Erfskip. De 22 stenen in Drachten vormen een onderdeel van het grote Europese project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Van zijn Stolpersteine zijn er door heel Europa al meer dan 56.000 geplaatst. De bedoeling van de struikelstenen is dat je erover struikelt met je hoofd en je hart: je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. David en Simon Turksma Op Beter Wonen 19 wonen tegenwoordig Henk Klaassen en zijn moeder Grietje Mozes. Klaassen had geen idee dat zijn adres omgeven was door zo'n bijzondere emotie. ,,Ik hie der noch noait wat fan heard, mar ik fyn it wol hiel moai dat soks hjir no bart.'' Het Drachtster Lyceum adopteerde de twee Stroffelstiennen voor David en Simon Turksma, die op het moment van hun deportatie op de R.H.B.S. zaten, de voorganger van het Lyceum. Het geld, 300 euro, is door middel van acties bij elkaar gebracht door de leerlingen van de school. De andere stenen zijn geadopteerd door particulieren. Bij de herdenking op Beter Wonen werd gesproken door voorzitter Tiny Derks van Smelne's Erfskip, initiatiefneemster Sofia Krol, opperrabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland. De stenen werden doorgegeven door leerlingen van het Gomarus College, Drachtster Lyceum en Friese Poort. Alle leerlingen noemden daarbij hun eigen naam en de naam van de persoon voor wie de steen was. ,,Zij geven een steen door, maar ook een boodschap'', aldus Sofia Krol. Lees ook: Omgekomen Joodse Drachtsters herdacht met Stroffelstiennen Stroffelstiennen voor David en Simon Magazine 37 van Smelne's Erfskip met alle informatie over het project Stroffelstiennen De toespraak van Sofia Krol