Overbodige kleuterschool Rottevalle wordt vrijstaande woning

ROTTEVALLE - De gemeente Smallingerland wijzigt op verzoek van eigenaar Stichting Algemene Kleuterschool de bestemming van het perceel Havenwei 8 in Rottevalle.

De Stichting had de gemeente gevraagd om de bestemming Maatschappelijk te veranderen in Wonen. Het schoolgebouwtje verliest zijn functie wanneer de peuterspeelzaal wordt ondergebracht in het nieuw te bouwen MFC in het centrum van Rottevalle. Met de bestemming Maatschappelijk zou het gebouw ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld levensbeschouwelijke, medische- en sociaal-medische of educatieve voorzieningen of een instelling op het gebied van openbare dienstverlening. Het perceel aan de Havenwei 8 is echter niet geschikt voor zo'n nieuwe maatschappelijke functie, onder andere omdat het gelegen is aan een smalle éénrichtingsstraat en er geen parkeergelegenheid op eigen grond mogelijk is. Het college heeft al in november vorig jaar laten weten dat ze het eens is met de bestemmingswijziging naar vrijstaande woning en er medewerking aan te willen verlenen.