Bezwaar tegen buurmans balkon en terras haalt het niet

DRACHTEN - De bewoner van de Stationsweg 161 krijgt van de gemeente toch een vergunning voor de aanleg van een terras en de bouw van een balkon.

Tegen de bouw was bezwaar gemaakt door de achterbuurman van een woning aan de Fruithof. Volgens hem wijken balkon en terras af van wat in een eerdere vergunning door de gemeente is toegestaan: hij overschrijdt de toegestane maat van de eerder goedgekeurde tekening. ,,Het legaliseren daarvan door een nieuwe aanvraag is verbazingwekkend'', aldus de klager. Overigens is ook tegen de eerste vergunning door meerdere mensen bezwaar gemaakt, maar uiteindelijk zijn alle bezwaren ingetrokken. Groter gemaakt De vergunninghouder heeft het terras groter gemaakt, volgens zijn zeggen om de constructie sterker te maken en de afvoer van regenwater makkelijker te maken. Ook het balkon is twee keer zo groot geworden als oorspronkelijk is aangevraagd. Bovendien is de trap naar het balkon op een andere plaats gemaakt dan was aangevraagd. Buurman vindt het een kwalijke zaak dat de gemeente de vergunninghouder heeft geadviseerd om een nieuwe vergunning aan te vragen, waarbij is nagelaten de naaste buren hiervan op de hoogte te stellen. Ook vindt buurman dat de nieuwe situering van de trap, nu op de erfscheiding aan de kant van zijn tuin, met zich meebrengt dat zijn privacy wordt geschonden. Wie van deze trap afloopt, kijkt over de hele tuin van buurman. Jammer Volgens de gemeente is het jammer dat de aanvrager zich niet aan de eerste vergunning heeft gehouden, maar iemand die al een vergunning heeft gekregen heeft ook het recht om een nieuwe vergunning aan te vragen als wordt afgeweken van de oorspronkelijke plannen. De nieuwe vergunning is verder volgens de normale regels in maart van dit jaar gepubliceerd, zodat buurman op de hoogte had kunnen zijn. Verder wordt privacy volgens de gemeente in de wet niet genoemd als reden om een vergunning te weigeren die verder aan alle regels voldoet. Het balkon/terras past in het bestemmingsplan en er is een positief advies van Welstandcommissie Hûs en Hiem. Omdat de aanvraag verder voldoet aan alle voorschriften moet de gemeente de vergunning wel verlenen, vindt het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift wordt daarom ongegrond verklaard.