Gemeente: gratis parkeervergunningen voor Solarweek

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft voor de voorbereiding van de Solar Week Drachten gratis parkeervergunningen verstrekt aan de organisatie.

Smallingerland was mede-organisator van de aanvullende evenementen bij de doorkomst van de Dutch Solar Challenge deze week. De gemeente stelde daarvoor een bedrag beschikbaar en de organisatie bouwde dit verder uit met nevenactiviteiten, zodat er uiteindelijk een rijke week vol activiteiten ontstond. Bij de start van de voorbereidingen bleek vorige week dat parkeervergunningen nodig waren, omdat de huidige regels voor laden & lossen onvoldoende waren. In totaal waren twintig vergunningen nodig, die bij elkaar 3200 euro zouden moeten kosten. Dat bedrag was niet opgenomen in de totale begroting. Volgens burgemeester en wethouders zou het niet uit te leggen zijn aan de andere betrokken instellingen en bedrijven, die 13 keer meer geld beschikbaar stellen, dat Smallingerland geld voor de vergunningen zou vragen. Het parkeren gold vooral voor de vakmensen die gereedschap, apparatuur en materialen in de auto hebben en niet elders kunnen parkeren, zoals voor de catering. Op het eigen evenemententerrein, dat gratis beschikbaar was gesteld en ook om niet werd ingericht, was daarvoor geen ruimte meer door de vele activiteiten. Als mede-organisator is de gemeente ook medeverantwoordelijk, vindt het college. Het gratis beschikbaar stellen van de vergunningen kost de gemeente bovendien per saldo niets. Overige bezoekers en de mensen van de organisatie parkeren gewoon betaald in de garage onder het Raadhuisplein.