Smallingerland wil betere afstemming evenementen

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders wil dat er een organisatie komt die de evenementen in de gemeente coördineert.

Smallingerland stimuleert diverse activiteiten en evenementen, op verschillende manieren. Zo kan bijvoorbeeld een financiële bijdrage worden verstrekt. De vraag naar een coördinerende instantie is voor het college actueel geworden in de huidige Solar Week Drachten, waarvoor de gemeente Smallingerland dit jaar de vergunningsaanvrager is. Dat is niet wenselijk, vindt het college, omdat de gemeente tegelijk ook de vergunningverlenende en controlerende instantie is. De huidige situatie is bovendien onhandig, omdat een gemeentelijke organisatie niet is ingericht als een evenementenorganisator. Grootschaliger Het evenement is de afgelopen maanden verrijkt met site-events, waardoor het totale event grootschaliger wordt. Daardoor wordt steeds minder duidelijk welke instantie de eindverantwoordelijkheid heeft en wie aansprakelijk is. Bewoners, ondernemers en betrokkenen willen dat echter wel duidelijk kunnen zien. Volgens het college is het nog maar de vraag of hier een rol ligt voor de gemeente, dus moet er een andere oplossing komen. In andere gemeenten speelt dit ook. In grotere gemeenten zijn aparte stichtingen opgericht, die dergelijke evenementen organiseren. De gemeente verleent deze stichting subsidie of draagt op een andere manier bij. De stichting voert uit en vraagt de vergunning aan. Voor de Dutch Solar Week komt deze oplossing te laat. Kosten Een andere oplossing zou zijn om hiervoor een evenementenbureau in te huren. De kosten zijn dan naar schatting tussen de 40.000 en 60.000 euro hoger dan nu begroot. Zo kost het organisatiebureau dat is ingeschakeld voor het eendaagse duurzaamheidsevent in september de gemeente al 27.000 euro. Voor dit jaar is daarom nog gekozen voor het zelf aanvragen van twee vergunningen voor de wedstrijd en de site-events. Op het gemeentehuis is een ambtenaar het aanspreekpunt en Citymanager Trea Westra is als privépersoon ingehuurd als regisseur voor het totale event, waaronder de coördinatie van veiligheid. De gemeente draagt dit keer de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.