Drachtster Acht wordt Drachtster Negen

DRACHTEN - De gemeente wil Duurzaamheid toevoegen aan de acht troeven, die nu al een thema waard zijn op de site Drachten Wil Je Meemaken.

Vorig jaar is het nieuwe Drachten Wil Je Meemaken (DWJM) gelanceerd, met daarin de 8 troeven waarmee Smallingerland zich onderscheid. Inmiddels is de gemeente er achter gekomen dat er nog een troef is waarmee Smallingerland zich wil onderscheiden en dat is Duurzaamheid. Voor dit thema is op dit moment geen ruimte onder DWJM. Op de website DWJM wordt Duurzaamheid als negende troef toegevoegd, met daaronder alle links naar betreffende sites en onderwerpen. De originele Drachtster Acht zijn: Centrum en Voorzieningen Cultuur en Evenementen Innovatie Onderwijs Recreatie en Toerisme Werk en Bedrijvigheid Wonen Zorg, Welzijn en Sport Deze thema's moeten in combinatie met elkaar het onderscheidend vermogen van Smallingerland aangeven. Nu de site een half jaar in bedrijf is merkte de gemeente dat zich een negende thema in de breedte aandiende. Door de opdracht van de raad om een 'Routekaart' naar een duurzaam Smallingerland in 2040 op te stellen en de inzet die wordt gepleegd om hierbij ook de inwoners en ondernemers er bij te betrekken, is de conclusie dat ook 'Duurzaamheid' een thema is waarmee Smallingerland zich als gemeente wil onderscheiden. Er is inmiddels een online platform beschikbaar (drachten wil je duurzaam maken), de gemeente organiseert een groot Groen Festival in het najaar, Smallingerland biedt veel oplossingen via het Duurzaam bouwloket en er zijn tal van ideeën om binnen onze organisatie en in de samenleving duurzamer te gaan werken en leven. Het thema Duurzaamheid is dusdanig breed dat dit niet past onder één van de bestaande DWJM-thema's. Het heeft zelfs op allemaal betrekking. De sitebouwer heeft in opdracht van de gemeente de negende troef geïnstalleerd op DWJM. Hiermee is de site iets anders geworden qua opzet: niet meer 4x2 onderwerpen, maar 3x3. De informatie over duurzaamheid wordt via deze troef gedeeld.