Singelland VHS trots op 99% geslaagden

DRACHTEN - Openbare Scholengemeenschap Singelland VHS, de vmbo-school aan de Van Haersmasingel in Drachten, zette haar geslaagde examenkandidaten tijdens de diploma-uitreikingen met veel genoegen in het zonnetje.

Het slagingspercentage bedraagt dit jaar 99%: van de 281 leerlingen die examen deden, mogen maar liefst 278 leerlingen het felbegeerde papiertje  in ontvangst nemen. Trots op talent van leerling en docent Leerlingen die een leerwerktraject volgden en leerlingen van de basisberoepsgerichte en de gemengde leerweg zijn allemaal geslaagd. Van de kaderberoepsgerichte leerlingen slaagden 95 van de 96 kandidaten. Sander Gjaltema uit Drachten is daar één van, hij slaagde cum laude. In de theoretische leerweg sloten 120 van de 122 kandidaten het examen met succes af, hier slaagde Nick Riemersma uit Drachten cum laude. Peter van Helmont, tot 1 juli locatiedirecteur van de VHS, merkt op: ,,Dit succes is te danken aan de uitstekende inzet van onze leerlingen, maar zeker ook aan de goede band die de docenten opbouwen met de leerlingen. Ik ben bijzonder trots op onze jonge talenten die met succes afzwaaien, maar ook op het talent van ons team!” Locatiedirecteur Annemarie Kingma, die per 1 juli het roer overnam van Van Helmont, ziet het komend schooljaar dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Keuze-aanbod breder dan ooit Vanaf schooljaar 2016-2017 is het aanbod voor beroepsgerichte leerlingen op de VHS groter en breder dan ooit. Er zullen maar liefst zeven van de tien landelijke profielen worden aangeboden. Singelland VHS vindt het van groot belang om met de lesstof die wordt aangeboden tijdens praktijkvakken goed aan te sluiten bij de wensen van -en ontwikkelingen in- het bedrijfsleven.  Dit vertaalt zich in zeer veel keuze voor de leerling plús de mogelijkheid tot verdieping en verbreding van het gekozen profiel.