It Fryske Gea leidt juniorboswachters op voor Master Frankeskoalle

Drachten - ÂLD - De Master Frankeskoalle en It Fryske Gea zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Vanaf 12 juli leidt de natuurbeschermingsorganisatie alle basisschoolkinderen van deze school op tot juniorboswachters.

Hierbij krijgen de kinderen vier keer per jaar een speciale activiteit aangeboden in De Alde Feanen. De Master Frankeskoalle uit Earnewâld onderscheidt zich door extra aandacht te besteden aan natuurbeleving en natuuronderwijs. Een logische stap, want de leerlingen van deze school wonen in en om Nationaal Park De Alde Feanen en staan dagelijks in contact met dit unieke natuurgebied. Bijzondere band tussen school en natuur De Master Frankeskoalle heeft een bijzondere band met natuurgebied De Alde Feanen. Zo helpt de school It Fryske Gea regelmatig als ‘proefkonijn’ bij nieuwe educatieve programma’s en maakten ze al zo nu en dan gebruik van de excursiemogelijkheden. Daarnaast verhuisde de school tijdelijk naar het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen toen het schoolgebouw verbouwd werd. De kinderen kwamen daardoor veel meer in contact met het natuurgebied en hierdoor ontstonden de eerste ideeën voor een langdurige samenwerking. ,,Wy wolle graach dat de bern harren belutsen fiele by de omkriten dêr't se yn wenje, yn dit gefal it prachtige Nationaal Park De Alde Feanen. Sa wurde se in soart fan ambassadeurs fan it natoergebiet", aldus Anke Haanstra, directrice van de basisschool. Op avontuur De kinderen van de Master Frankeskoalle gaan vanaf groep één tot en met acht elk jaar vier keer mee de natuur in. Het thema biodiversiteit staat hierin centraal. De vrijwilligers van It Fryske Gea spelen hierbij in op de belevingswereld van de kinderen. Zo zijn kleine kriebelbeestjes zoals pissebedden, bijen en spinnetjes enorm interessant voor de onderbouw. De middenbouw houdt al wat meer van avontuur en kunnen bijvoorbeeld mee op rietsafari. Voor de bovenbouw is het onderzoeken van de onderwaterwereld en het slingeren aan een touw over het water op en top natuurbeleving. Acht jaar lang leren de kinderen de natuur waarderen en daarna mogen ze zich Junior Boswachter noemen van It Fryske Gea. Met recht een eretitel.