Opsterland zet zoektocht naar plek voor AZC voorlopig stop

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland zet de zoektocht naar een geschikte plek voor een asielzoekerscentrum voorlopig stop. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is de nood op dit moment niet meer zo hoog.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vandaag in een brief op de hoogte gebracht van het besluit. De afgelopen maanden heeft Opsterland samen met het COA gezocht naar mogelijkheden voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum (Azc) in de gemeente. Het COA heeft Opsterland nu laten weten dat de nood op dit moment minder hoog is. De instroom van vluchtelingen stabiliseert en daardoor kan het COA uit het bestaande aanbod gerichter kiezen en daarbij rekening houden met kwaliteit, financiën en bedrijfsvoering. Omdat Opsterland nog in de onderzoekende fase zit, hebben gemeente en COA besloten het project voorlopig stop te zetten. De noodzaak voor opvang is er nog wel, maar niet meer zo dringend. ,,Zodra het COA zich weer bij ons meldt met het verzoek voor een Azc, zullen wij u op de hoogte stellen en het project AZC alsnog voorzetten'', aldus het College aan de raadsfracties. De gemeente Opsterland blijft haar bijdrage leveren aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk, stelt het college. De opdracht voor het eerste half jaar van 2016 is gehaald. Opsterland heeft 36 statushouders gehuisvest. De opdracht voor het tweede half jaar is nog niet bekend, maar het college verwacht dat die hoger zal zijn. Volgens de Regietafel die de taken verdeelt moeten de gemeenten een verhoogde inspanning doen om de statushouders te huisvesten. B&W verwachten hierover na de vakantie meer duidelijkheid te hebben.