Kinderen zelf achter het stuur om de dodehoek te zoeken

DE TIKE - Van der Wiel Transport BV en Grondverzet Van der Meer hebben maandag op de drie basisscholen in De Tike en Opeinde samen een voorlichtingsles gegeven over de dode hoek.

Aanleiding voor de bijzondere les was de bezorgdheid van de ouders van de schoolkinderen, omdat Van der Wiel deze maand start met het aanvoeren van 30.000 kuub grond voor het kadewerk bij De Leijen. Dit betekent veel vrachtverkeer door de dorpen Opeinde en De Tike. Niet gek dus dat de ouders van de schoolgaande kinderen zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. Reden voor Van der Meer en Van der Wiel om alle schoolgaande kinderen van de betreffende dorpen voorlichting te geven over de dode hoek. Hoe kun je er als aannemer en transportbedrijf voor zorgen dat ouders van schoolgaande kinderen zich gerust voelen als het gaat om de veiligheid bij vrachtverkeer? Door de risico’s van de dode hoek niet alleen te vertellen aan de kinderen, maar het hen ook te laten ervaren vanuit de vrachtwagen. De kinderen van de basisscholen in Opeinde en De Tike mochten daarom ook zelf even achter het stuur kruipen. Ervaren Chauffeur Jan van Van der Wiel vroeg de kinderen zelf de dode hoek op te zoeken naast en achter de vrachtwagen. Hij liet tevens zien waar de camera’s zich bevinden, waarna de kinderen zelf in de vrachtwagen mochten zitten om te ervaren hoe de dode hoek er vanachter het stuur uitziet. Terwijl de een in de vrachtwagen de camera’s in de gaten hield, liep de ander om de vrachtwagen heen. Op deze manier werden de kinderen bewust gemaakt van de gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen naast en achter de vrachtwagen. De voorlichting is niet alleen belangrijk voor de kinderen en hun ouders, zegt Van der Wiel. ,,Onze bedrijven hebben ook belang bij veiligheid. Een opdracht naar tevredenheid uitvoeren gaat tegenwoordig niet alleen meer over de belangen van de opdrachtgever. Ook andere partijen hebben belangen waarmee rekening gehouden moet worden, zoals omwonenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit steeds vaker staat vermeld in de bestekken van aanbestedende partijen. Veiligheid speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Met deze voorlichting is op een proactieve manier gehoor gegeven aan de diverse belangen in dit project.''