SBO Sjalom voortaan Rots & Water School

DRACHTEN -  SBO Sjalom te Drachten heeft het afgelopen schooljaar hard gewerkt om een belangrijk succes te behalen. En …dit is gelukt! De school heeft het predicaat Rots & Waterschool ontvangen uit handen van Klaas van der Veen van het Instituut Rots & Water NL.

Leerlingen willen graag goed met zichzelf om kunnen gaan en met de ander. Dit gaat bij veel kinderen niet vanzelf. SBO Sjalom heeft hierop een antwoord. Alle medewerkers van SBO Sjalom hebben de bevoegdheid behaald voor het geven van Rots & Water lessen. Het gevolg is dat alle leerlingen nu de training Rots & Water krijgen. Dat is leren weerbaar en sociaal vaardig worden door middel van spel en fysieke oefening. De uitreiking van het predicaat heeft extra glans gekregen door de onthulling van een groot kunstwerk. Onder leiding van kunstenaar Hilda Klaassen hebben alle leerlingen van SBO Sjalom hiervoor een bijdrage geleverd. Alle delen zijn een geheel geworden, waardoor er een 17 meter lang kunstwerk is ontstaan. Het kunstwerk heeft een prominente plek in de school gekregen.