Obs De Swetten neemt nieuw plein in gebruik

DRACHTEN - Obs De Swetten aan de Handwerkerszijde heeft een nieuwe speelplein in gebruik kunnen nemen. Wethouder Ron van der Leck heeft het plein samen met een leerling geopend.

De school kon het plein betalen dankij bijdragen vanuit Fonds Coöperatief Dividend Rabobank, het buurtbudget van de gemeente Smallingerland en een bijdrage van BSO Vandaag. De bijdragen en de gelden vanuit de reserve ouderbijdrage worden ingezet voor de vernieuwing van het schoolplein bij de kleuters, waarbij nieuwe en van duurzaam materiaal gemaakte speeltoestellen zijn geplaatst. Het schoolplein is in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen van de school. Het samenspelen op een mooi en uitdagend plein in de pauzes is erg belangrijk. Daarnaast is de speelplaats buiten de schooluren vrij toegankelijk voor kinderen uit de buurt en de naastgelegen BSO Vandaag. ,,Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank en de gemeente”, aldus voorzitter Emina Lukovac van de ouderraad van de school. Het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Fonds Coöperatief Dividend is een vorm van dividend waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. Via het buurtbudget betaalt de gemeente mee aan een betere leefbaarheid in wijken en dorpen en dus de kinderen, de ouderen of alle omwonenden. De vernieuwing van het schoolplein van OBS De Swetten levert een bijdrage in de verbetering van de leefbaarheid in de wijk doordat de kinderen ruimte en uitdaging wordt aangeboden om buiten te spelen.