Samenwerkingsschool Opeinde verder als De Leister Igge

OPEINDE - De nieuwe samenwerkingsschool in Opeinde heet De Leister Igge. Op 29 augustus zal de nieuwe school haar deuren openen.

In de nieuwe samenwerkingsschool gaan ibs De Bernebrêge en pcbo It Maitiidslibben uit Opeinde en pcbo De Gielguorde uit De Tike na de vakantie samen verder. Voor de onthulling van de nieuwe naam had elke huidige groep een stukje van een schilderij en een letter meegebracht. Alle stukjes van het schilderij vormden samen symbolisch de nieuwe school. Met alle letters samen werd nu eindelijk bekend hoe de school in Opeinde vanaf komend schooljaar gaat heten: De Leister Igge. De Leister Igge betekent in het Fries de oever van De Leijen. ,,Op  ‘e igge fan de Leien kinne de  bern fruchtbere grûn fine yn de sin fan: kennis, wiisheid, ûnderfining. Mar ek feiligens, ûntspanning, waarmte en ferdivedaasje. It moat in plak wêze dêr’t hja harsels wêze kinne en meie, dêr’t hja skûlje kinne'', zoals het in de officiële verklaring staat.