KiK-primeur Garipers nodigt uit tot vervolg

GARYP - Als eerste dorp in de Centrale-As- serie heeft Garyp haar oude doorgaande weg donderdag in een hernieuwde stijl retour ontvangen. Opwaardering hiervan werd mogelijk door het project Kansen in Kernen (KiK), nadat de rondweg bij Garyp in het kader van de Centrale As eerder was geopend voor snelverkeer.

De jeugdige Tjeerd Terpstra uit Garyp mocht samen met gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel en voorzitter Henk Raap van Dorpsbelang Garyp al fietsend de weg opnieuw in gebruik nemen. Hij kwam pas tevoorschijn op zijn fietsje nadat de pommeranten een scheur trokken in een manshoge foto uit zijn jeugd. Het project dat is uitgevoerd door aannemer Haarsma is mogelijk gemaakt door provincie en gemeente in nauwe samenwerking met de dorpsbewoners. Een plan van een van hen om een soort Perzisch tapijt in de nu beklinkerde weg aan te brengen ter hoogte van de oversteek naar het ijsbaanterrein buiten de bebouwde kom kon gene doorgang vinden, zo onthulde Raap. Waterbassin De tijd dat Roemeense en Poolse chauffeurs door de werkzaamheden aan de Centrale As vastliepen in Garyp is naar zijn mening nu ook voorbij. Het dorp houdt wel rekening met het later aanpassen van de Easterein en de Westerein, die als herinnering aan de oude situatie als doorgaande weg nog zijn geasfalteerd. In de nieuwe situatie geldt nu voor een groot deel een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Ter hoogte van de tot appartementen omgebouwde melkfabriek is een robuust waterbassin aangelegd, terwijl aan de overkant een verdiepte vissteiger is gebouwd. Vanwege het principe van Shared Space oftewel Dielde Romte krijgen de schoolkinderen extra onderricht op dorpsniveau via het project Kijk uit in eigen dorp. Wethouder Rijpstra onthulde hiertoe met twee van hen een grote affiche van Veilig Verkeer Nederland. Aannemer Haarsma trakteerde alle schoolkinderen die bij de projectoplevering een gure regenbui trotseerden op een ijsco en een lichtgevende sleutelhanger met Centrale As als tekst. Plus op De eerste voorbereidingen voor het project zijn in 2009 getroffen. ,,As de dyk der komt”, zo stelde gedeputeerde Kramer over de rondweg, ,,dan moat der in plus op. Jo soene sizze kinne dat dit projekt yn Garyp útfûn is.'' Plannen voor de rondweg hebben volgens Raap door omzetdaling bij sommigen wel voor verdeeldheid gezorgd. ,,Wy binne bliid mei de nije doarpsstrjitte mei klinkers, mar it is net allegearre goud wat der blinkt.'' De primeurwerking bij de oplevering van de rondweg is voor Gariper ondernemers eerder aanleiding geweest het dorp te bestempelen als It Hert fan Fryslȃn.