Oranje Comité Drachten stuurt voorzitter Pedro Verhoeckx naar huis

DRACHTEN - Pedro Verhoeckx is weggestuurd als voorzitter van het Oranje Comité Drachten. Verhoeckx was pas een jaar in functie. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Tekst Fokke Wester Volgens een persverklaring van het Oranje Comité Drachten heeft Pedro Verhoeckx zijn functie als voorzitter binnen het bestuur van Oranje Comité Drachten in onderling overleg beëindigd wegens verschil van inzichten en werkwijze binnen het bestuur. Verhoeckx wil desgevraagd niet al te diep op zijn vertrek in gaan. ,,Daarvoor is het nog te vroeg. Hou het er maar op dat het bestuurlijk gewoon niet klikte. Ik zag de toekomst van het Oranje Comité breder en wilde de jeugd er meer bij betrekken, terwijl de anderen het vooral wilden houden bij de viering van Koningsdag en de drie herdenkingen rond 4 en 5 mei en de Joodse herdenkingsdag Jom Hashoa.'' Heel wrang Dat het zo snel klapt is een verrassing voor vriend en vijand. Verhoeckx heeft jarenlange bestuurservaring in de Drachtster muziekwereld (onder andere cmv Concordia en het Muziekgebouw) en liep als proef een jaar mee met de vorige voorzitter van het OCD, Jan Klaver. Pas in april van dit jaar werd hij aan de inwoners van Smallingerland gepresenteerd in het speciale krantje dat het Comité uitgaf ter gelegenheid van de vieringen van april en mei. ,,Dan is het inderdaad heel wrang dat het al zo snel eindigt.'' Verhoeckx wilde zelf nog niet stoppen, maar werd weggestuurd, zo wordt uit zijn woorden duidelijk. Na het vertrek van de bestuursleden Janneke Abma-Horjus (secretaris) en Jenny Spoelstra-de Jong (penningmeester), die beiden na hun reguliere zittingsperiode besloten te stoppen, veranderde niet alleen de samenstelling, maar zonder de beide vrouwen ook de sfeer binnen het bestuur, geeft Verhoeckx toe. Haantjesgedrag Als door wisselingen in een team de verhoudingen veranderen en personen nieuwe posities gaan innemen, ontstaat al snel een machtsstrijd. ,,Daar lijkt het een beetje op'', erkent Verhoeckx. ,,Mensen wilden zich laten gelden, terwijl ik juist dat haantjesgedrag wilde voorkomen. Ik ben niet in dat bestuur gaan zitten om een strijd aan te gaan. Ik had niet de intentie om te stoppen, maar de meerderheid van het bestuur gaf er de voorkeur aan dat ik zou vertrekken. Ik ervaar dit zeker als een persoonlijke nederlaag. Dit is vrijwilligerswerk en je doet het om anderen een plezier te doen. Maar zo veel spanningen, dat is het me gewoon niet waard.'' Dat het besluit nu naar buiten is gebracht geeft opluchting, zegt Verhoeckx, maar ook weer spanning. ,,Ik zal er hoe dan ook op aangesproken worden, want ik heb met veel mensen contact gehad. Waarom gebeurt het nou zo, vraag ik mij af. We organiseren vier evenementen in een jaar, waar gaat dit over? We zitten daar niet voor ons zelf.'' Alle vertrouwen De voorzitterstaken zullen de komende periode door de overige bestuursleden onderling verdeeld worden en het bestuur zal actief op pad gaan om kandidaten voor de voorzittersfunctie te benaderen, schrijft Lindeboom in zijn verklaring: ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we spoedig een nieuwe voorzitter bekend kunnen maken.'' De functies van de vertrokken Abma en Spoelstra zullen binnen het huidige bestuur worden ingevuld door Lolke Lindeboom (secretaris) en Chris de Weerd (penningmeester). Verder zitten op dit moment in het bestuur Henk Slootweg (algemeen adjunct) en Nico Rodenburg (coördinator centrumactiviteiten). Ook Lindeboom noemt het pijnlijk dat Verhoeckx zo snel het veld heeft moeten ruimen. En ook hij wil niet te diep op de kwestie ingaan. ,,Wat Pedro seit oer machtsstriid en haantjesgedrach, dêr herken ik my sels net yn. Ik kin persoanlik hiel goed mei him en ik wol ek beslist net negatyf oer Pedro as persoan prate. It wie puer ferskil fan ynsicht oer de wurkwize. Pedro en ik kinne noch altyd wol in pilske drinke tegearre, mar de wurkwize sa't dy mei him ûntstie wie der ientsje dêr't ik my net yn thús fielde. En de oaren ek net. Hy woe oars en dat klikte net. Dan is it better om net mei inoar fierder te gean.'' Nederlaach Net als Verhoeckx heeft ook Lindeboom zijn sporen in het bestuursleven verdiend. De 60-jarige Drachtster is al bestuurlijk actief sinds zijn 28-ste, ook vooral in de muziek (Smalena). ,,Mar soks as dit haw ik noch noait earder meimakke en hoopje ik ek noait wer mei te meitsjen. Ik bliuw respekt hâlden foar Pedro, mar it woe gewoan net. En dat fielt foar my sels ek as in grutte nederlaach.'' In gesprekken die inmiddels met een aantal mensen zijn gevoerd is al een lijstje namen gevallen van mogelijke nieuwe voorzitters. De vier overgebleven bestuursleden hebben geen moment overwogen om een nieuwe preses uit hun eigen midden te kiezen, stelt Lindeboom. ,,Doe't foarrich jier Jan Klaver stoppe ha wy it dêr wol oer hân, mar net ien fan ús hie dy ambysje. Wy sitte no yn in pearioade fan rêst en tille dit earst oer de fakânsjes hinne. Ein augustus sile wy besykje it fakante plak wer yn te fullen.''