Inwoners van Smallingerland tevreden over Wmo

DRACHTEN -  Inwoners van Smallingerland zijn tevreden over de ondersteuning die ze via de gemeente hebben gekregen. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek.

Op de vraag naar de mening over de geboden ondersteuning (dagbesteding, hulp bij het huishouden, scootmobiel, etc.) reageert men zeer tevreden: 88 % van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed tot zeer goed. Heel veel mensen geven ook aan door de ondersteuning zich beter te kunnen redden en de dingen te kunnen doen die men wil. Ook het contact met het Wmo-loket verloopt prettig. 80% is hier tevreden of zeer tevreden over. 88% gaf aan zich zeer serieus genomen te voelen door de medewerker in het gesprek. Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat om ondersteuning voor ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. Het gaat dan bij ondersteuning bijvoorbeeld om woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, vervoer, individuele begeleiding en dagbesteding. Hoge respons De gemeente wil door jaarlijks een onafhankelijk onderzoek uit te voeren een vinger aan de pols houden of de ondersteuning goed verloopt en of zij haar nieuwe taken ook anders moet inrichten. Dit is de eerste keer dat het onderzoek gehouden is. Van de 957 verzonden vragenlijsten, zijn er 493 ingevuld terug gekomen. Dat is een respons van 50%. Dit is hoger dan de landelijke 40%. Cliëntondersteuning Op alle onderzochte onderdelen was de tevredenheid gemiddeld 6% hoger dan het landelijk gemiddelde. Punt van aandacht is nog wel de onbekendheid van cliëntondersteuning. Slechts 25% geeft aan te weten dat men gebruik kon maken van een cliëntondersteuner. Landelijk is dit percentage 26%. In elke brief voor een afspraak worden mensen al gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning, maar de gemeente zal hier de komende periode extra aandacht aan gaan geven. Op www.smallingerland.nl is het complete overzicht van de uitslag van dit cliëntervaringsonderzoek Wmo te vinden.