Onbetaalde stadswachten gaan foutparkeerders opsporen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil onbezoldigde ambtenaren aanstellen als toezichthouder met opsporingsbevoegdheden. Het gaat vooral om mensen in opleiding.

De gemeente Smallingerland heeft sinds drie jaar een aantal Boa's in dienst, buitengewoon opsporingsambtenaren. De gemeente heeft nu besloten om ook 25 plaatsen te creëren voor onbetaalde Boa's. Daarbij gaat onder andere om mensen die het Boa-getuigschrift al hebben behaald en daarna nog praktijkervaring op moeten doen. Bij studenten kan dit mogelijk onderdeel zijn van een stage. Smallingerland ziet het als haar taak om die praktijkervaringsplaatsen te bieden. ,,Maar als deze mensen niet in dienst zijn van de gemeente Smallingerland, is een aanstelling als onbezoldigd ambtenaar nodig'', stelt het college. De niet-betaalde ambtenaren kunnen onder andere aan het werk bij de eenheid Vergunningen en Handhaving, als parkeercontroleur/handhaver. De onbezoldigde ambtenaren worden ingezet in de zogenaamde flexibele schil (bijvoorbeeld SVS'ers). De Ondernemingsraad heeft inmiddels al ingestemd met het voorstel, evenals de gemeenteraad. De OR maakt zich echter wel zorgen over de arbeidsbelasting van de vaste medewerkers en de verhouding van het aantal vaste en tijdelijke krachten. Bovendien vraagt de OR zich af of er voor al die mensen wel werkplekken zijn. De OR wil volgend jaar bekijken of alles goed is gegaan. Ook vindt de OR dat het beslist moet gaan om opleiding onder toezicht. Er mogen geen stagiaires ingezet worden om de normale BOA-taken in te vullen.