Geen extra parkeerplaatsen op Van Haersmaplein

DRACHTEN - Er komen geen extra parkeerplaatsen op het Van Haersmaplein, zoals de bewoners wilden. De gemeente wil het groene karakter en de bestaande bomen behouden.

De bewoners konden in januari van dit jaar voor het eerst de ontwerpen bekijken voor de Schwartzenberghlaan, Van Haersmasingel en Van Haersmaplein, de Wielewalen en de verruiming van de waterpartij in de Wiken. Een aantal bewoners van het Van Haersmaplein wilde graag enkele parkeerplaatsen in het plantsoen tegenover hun woningen. Daarmee zou een einde komen aan het parkeren in de bocht en voor bestaande inritten, waardoor de doorgang wordt belemmerd. Tellingen De gemeente heeft in de straat tellingen gehouden van het aantal geparkeerde auto's, zowel overdag als 's nachts, en concludeert op basis van de cijfers dat er geen parkeerprobleem is. Veel bewoners parkeren op eigen terrein. Wel is geconstateerd dat er geparkeerd wordt in de binnen- en buitenbocht. Dat kan worden opgelost door de weg breder te houden dan in de rest van Noord-Oost, 5.40 meter in plaats van de standaard 4.80 meter. Ook wordt de straal van de bocht verruimd, zodat er voldoende ruimte is op straat en automobilisten toch de bocht makkelijker kunnen nemen. Om de wijk Noord Oost bereikbaar te houden, pakt de gemeente de werkzaamheden aan de Van Haersmasingel en het Van Haersmaplein begin volgend jaar op. Dit jaar nog worden Schwartzenberghlaan en de Wielewalen aangepakt. De Van Haersmasingel krijgt tussen Stationsweg en Van Haersmaplein een nieuw rioolstelsel met een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Daarnaast komen er nieuwe bomen aan de singel en nieuwe verlichting en wordt de straat opnieuw bestraat. De hele klus duurt volgens planning ongeveer zeven maanden.