Wandelen over it Mandefjild bij Bakkeveen

BAKKEVEEN - It Fryske Gea houdt dinsdag 9 augustus van 19.00 tot 21.00 uur een excursie door heidelandschap Mandefjild bij Bakkeveen.

De wandeling gaat vanaf de schaapskooi over de heide naar de Bakkefeansterdúnen, een grote zandverstuiving. De gids vertelt tijdens de excursie over dit begrazingsbeheer en de bijzondere planten en dieren die in dit gebied leven.

Opgeven kan tot uiterlijk een werkdag vantevoren via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448.