Wietze Wieger en Hinke Wedman briljanten paar

Drachten - Update: Loco-burgemeester Marja Krans bracht het jubilerende echtpaar Wedman vanochtend een bezoek. Fotograaf Harry van der Linde legde het bezoek vast met de camera. 

DRACHTEN - Wietze Wieger Wedman en Hinke Wedman-Veenstra vieren vandaag, woensdag 3 augustus hun 65-jarig huwelijk. Het echtpaar woont nog zelfstandig aan de Handwerkerszijde. Wietze Wedman, zoon van Jogchum Wedman en Elisabeth Wedman-Veenstra, is geboren op 7 juni 1925. Hinke Wedman-Veenstra, dochter van Gurbe-Ates Veenstra en Froukje Veenstra -Dijkstra, zag het levenslicht op 27 september 1926. Wietze had nog een oudere zus, Froukje Arendsz-Wedman en Hinke had nog vijf broers en twee zusters. De ouders van Hinke waren vooral bekend om de Noorderijsbaan in Drachten, waar zij een boerenbedrijf runden. Wietze en Hinke leerden elkaar kennen in 1946, net na de oorlog. Wietze moest nog datzelfde jaar als dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië, waar hij drie jaar verbleef. Hinke heeft al die tijd keurig op hem gewacht. Wietze is nog één van de laatste in leven zijnde Indië veteranen. Een jaar na Wietze's vertrek kreeg hij in 1947 het droevige bericht dat zijn toen nog jonge vader aan een ernstige ziekte was overleden. Hij mocht echter van het Militaire gezag niet terug naar Nederland om bij de begrafenis van zijn vader aanwezig te zijn. Uit het huwelijk van Wietze en Hinke werd in 1953 een dochter, Froukje Elisabeth, geboren en een jaar later nog een zoon, Jogchum (Joop). In de loop der jaren werd de familie verder uitgebreid met vijf kleinkinderen en zes achterklein kinderen. Beiden verkeren nog in goede gezondheid en wonen, met wat hulp van de thuiszorg, nog zelfstandig in een mooie seniorenwoning aan de Handwerkerszijde in Drachten.