Cheque van Rabobank Drachten Friesland Oost voor LETS-ruilkring Drachten

Drachten -  Ferry Diters mocht, als werknemer van Rabobank Friesland Drachten Oost, een lokale stichting of vereniging uitzoeken om een cheque te waarde van 200 euro aan te schenken.

Tijdens een Duurzaamheidsbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Smallingerland, sprak Diters met Cora Verspeek, een deelnemer van LETS-ruilkring Drachten. Deze organisatie heeft tot doel mensen de gelegenheid te geven dingen voor elkaar te doen, niet voor geld, maar voor punten (peijes): wat je goed kunt en wat je makkelijk afgaat, doe je voor een ander. Wat je moet kunt of waar je moeite mee hebt, daar vraag je een andere LETS-deelnemer voor. Z0 helpen de deelnemers elkaar, zie ook: www.letsdrachten.nl. Ferry Diters was erg enthousiast over deze organisatie, die in Drachten inmiddels 7 jaar bestaat. Het leek hem een goed idee om de checque, ter waarde van 200 euro, te schenken aan LETS-Drachten. Zijn woorden: ,,Ik heb voor jullie gekozen omdat ik LETS-ruilkring Drachten een mooi lokaal initiatief vind dat mensen verbindt op een laagdrempelige manier! Dit zorgt voor een persoonlijke en betrokken samenleving." Omdat er binnen de ruilkring meer vraag dan aanbod is wat betreft klussen, gaat LETS-Drachten het geld gebruiken om deelnemers een cursus 'Kleine klussen in en om het huis' aan te bieden zodat er meer deelnemers zijn die dit soort werkzaamheden binnen de ruilkring kunnen aanbieden. De uitreiking van de checque vond plaats in de tuin van Passiflora Vaste Planten, de kwekerij in de woonwijk Maartenswouden waar cliënten van Talant werken. In de zomer, tot en met september, vindt daar ook het maandelijkse LETS-café van LETS-Drachten plaats. Op de foto Van links naar rechts: Marianne van der Berg, bestuurslid LETS-Drachten, Ferry Diters, medewerker Rabobank Drachten Friesland Oost en Cora Verspeek, deelnemer LETS-ruilkring Drachten en omstreken. Foto: Thijs Venema, medewerker Passiflora Vaste Planten