Zomerwandeling door bos en heide van beekdallandschap bij Oldeberkoop

Drachten - Dichtbij Oldeberkoop liggen de natuurgebieden Diakonievene en Delleboersterheide. De natuur in dit glooiende beekdallandschap is in beheer van It Fryske Gea.

Grote grazers zoals Schotse hooglanders, exmoorpony’s en Drentse heideschapen geven bijzondere flora en fauna in de Delleboersterheide een kans. Op zaterdag 13 augustus van 9.30 tot 11.30 uur kunnen belangstellenden met gids Susan Tapper op excursie langs vennen, heide en bos. Opgave kan tot een dag van tevoren via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. De startlocatie wordt bekendgemaakt bij opgave. Leefgebied das, geelgors en vele libellensoorten Vroeger werd in de Diakonievene turf gegraven. Nu is het een schitterend natuurgebied met meerdere plassen met bos eromheen. De Diakonievene en de naastgelegen Delleboersterheide staan bekend om de vele libellen. In het nabijgelegen ven de Catspoele zijn zelfs veertig verschillende soorten libellen waar te nemen. Hiermee is deze plek één van de meest soortenrijke poelen in Fryslân. Verder broeden er in de Diakonievene vogels als de rietgors, blauwborst en sprinkhaanzanger. Tijdens de wandeling door het gebied kunnen de deelnemers paartjes dodaars tegenkomen en ook de wintertaling, waterral, ransuil en geelgors zijn hier te vinden. Naast deze vogel- en libellenrijkdom zijn deze twee gebieden ook nog eens het leefgebied van de das. Honden zijn tijdens deze excursie niet toegestaan.