Revalidatie Friesland genomineerd voor ‘Beste Werkgevers 2016’

Drachten - Revalidatie Friesland is één van de zestig genomineerde organisaties voor ‘Beste Werkgevers 2016’.

Van de 318 deelnemende organisaties uit de profit- en non-profitsector maken 60 werkgevers kans om Beste Werkgever van Nederland te worden. Revalidatie Friesland is genomineerd in de categorie non profit, voor organisaties met minder dan duizend werknemers. Om als zorgorganisatie genomineerd te kunnen worden moest een eindcijfer van een eerder onderzoek onder werknemers hoger dan 7,0 scoren. Revalidatie Friesland scoorde bij dit onderzoek hoger dan gemiddeld. Op 4 oktober maken Effectory en Intermediair de winnaars bekend tijdens het Beste Werkgevers Event. Kijk voor alle genomineerden voor 2016 op deze website: https://www.beste-werkgevers.nl/beste-werkgevers/genomineerden/. Over Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Meer info op: www.revalidatie-friesland.nl.