Negatief zwemadvies locatie De Leien in Rottevalle

Drachten - Met ingang van vandaag, 12 augustus, geldt een negatief zwemadvies voor zwemwaterlocatie De Leien in Rottevalle.

De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met bacteriologische overschrijdingen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt. De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de FUMO is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.