Startvergadering Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland

Drachten - De nieuwe Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland (O.S.S.) is sinds 7 juli een feit, de officiële start is 1 september en dinsdag 30 augustus om 13.30 wordt de startvergadering gehouden @Holdert in Drachten.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de oprichting. De start is op 1 september. Het voorlopig bestuur bestaat uit voorzitter Tiny Nicolai, secretaris Manna Breider en penningmeester Carl Dreis. Dit is het voormalig ANBO-bestuur. ,,Wij hebben gemerkt dat toch veel senioren behoefte hebben aan sociale contacten met anderen en dat de belangen op plaatselijk niveau naar gemeente en andere instanties optimaal worden behartigd", laat het voorlopig bestuur weten. ,,Wij willen dit bereiken door het organiseren van culturele, recreatieve, educatieve en voorlichtende activiteiten en belangenbehartiging  aangaande het seniorenbeleid en de uitvoering daarvan." ,,Als leden van de ANBO konden wij onze plaatselijke activiteiten niet meer uitvoeren omdat ons vanuit het hoofdkantoor teveel beperkingen werden opgelegd. Bovendien is korting via de O.S.S. bij onder andere zorgverzekeraars mogelijk. Reden genoeg om een nieuwe onafhankelijke seniorenvereniging op te richten." Het bestuur nodigt eenieder uit voor de startvergadering van O.S.S. op dinsdag 30 augustus om 13.30 uur @Holdert in Drachten.