Ambulancezorg Fryslân huurt helicopters bij de ANWB

DRACHTEN - De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân, met het hoofdkantoor in Drachten, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de ANWB. ANWB Medical Air Assistance (MAA) verzorgt de komende vijf jaar de vluchten met de ambulancehelicopter vanaf de Waddeneilanden.

De contracten zijn vorige week in Den Haag ondertekend door hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB en de beide bestuurders van RAV Fryslân, directeur Sietze Kijlstra van Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep Fryslân en directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg. Het gaat om een contract voor de duur van vijf jaar. De samenwerking met ANWB Medical Air Assistance maakt het RAV Fryslân mogelijk om rond november te starten met een eigen helikoptervoorziening die patiënten met spoed vanaf de Waddeneilanden naar een ziekenhuis aan de vaste wal kan vervoeren. De keuze voor MAA heeft te maken met de goede resultaten die zij behaald heeft in het aanbestedingsproces. ANWB Medical Air Assistance is een zelfstandig dochterbedrijf van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Met meer dan 4.200 inzetten per jaar is zij dé medisch helikopteroperator van Nederland. Naar verwachting gaat het jaarlijks om zo’n 300 vluchten. Uitvalsbasis is Vliegbasis Leeuwarden. Als helikoptertype is gekozen voor de Airbus H 145 (voorheen de EC 145). Ook is er een reservehelikopter, om de continuïteit van ambulancezorg vanaf de Waddeneilanden altijd te waarborgen. Defensie Nadat Defensie in 2014 aankondigde in 2015 te stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden, wordt er vanuit RAV Fryslân (de vergunninghouder voor ambulancezorg in Friesland) gewerkt aan een alternatief: het in de lucht brengen van een eigen ambulancehelikopter. Tot het operationeel zijn van die helikopter, wordt het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden tijdelijk verzorgd door de Kustwacht. Vorig jaar was het nodige te doen rondom de oorspronkelijke aanbesteding. Dit als gevolg van een kort geding door een van de inschrijvers. Die aanbesteding is afgebroken. De rechter stelde RAV Fryslân in het gelijk ten aanzien van het afbreken van die aanbesteding en het opstarten van een nieuwe. Hoewel er rondom het opstarten van de nieuwe aanbesteding nog een hoger beroep loopt, gaf de rechter te kennen dat de nieuwe aanbesteding gewoon doorgang kan vinden. Deze nieuwe aanbesteding is zorgvuldig en soepel verlopen. Tegen de beslissing om aan ANWB Medical Air Assistance te gunnen zijn geen kort gedingen binnengekomen.