Feestelijke Opening vernieuwde ‘Gearwurkingsskoalle’ Master Frankeskoalle

Drachten - ÂLD - Op vrijdag 9 september is de feestelijke opening van de grondig vernieuwbouwde school de Master Frankeskoalle. De opening is om 13.30 uur op het schoolplein aan het Eilânsgrien 27 in Earnewâld.

Alle leerlingen van de Master Frankeskoalle, wethouder/locoburgemeester Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel en de Feankeninginne Nynke Hollema houden de openingsceremonie. De school heeft nu een leerplein en een speelplein waar een splinternieuw klimtoestel blinkt. Met het oog op duurzaamheid zijn er zonnepanelen geplaatst, is de isolatiewaarde en klimaatbeheersing verbeterd in het gebouw. Naast de opening van de school wordt ook een nieuw ‘bernemienskipsintrum’ van 0 tot 12 jaar geopend. Het centrum bestaat uit de Master Frankeskoalle, de Buitenschoolse opvang Vandaag, peuterspeelplaats De Springplank (Kinderwoud) en kinderopvang Appels en Parren.